ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030636
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  030636
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buasamakkeepittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบัวสามัคคี
ตำบล :
  แซงบาดาล
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  0921861653
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2534
อีเมล์ :
  bps030636@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แซงบาดาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์


นายอิสรพล ปิ่นขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน