ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030638
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032021
รหัส Obec 6 หลัก :
  030638
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาเสวยรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phasawoeyrungsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองแสงน้อย
ตำบล :
  ผาเสวย
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  043-801042
โทรสาร :
  043801042
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาเสวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 19:31:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์


นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน