ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030640
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032023
รหัส Obec 6 หลัก :
  030640
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pratapyannawisit Udomwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาอุดม
ตำบล :
  นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอ :
  ห้วยผึ้ง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46240
โทรศัพท์ :
  043-834277
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมห้วยผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์


นายสมเกียรติ คุ้มนายอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน