ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030641
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  030641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสามชัย
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  สามชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-818138
โทรสาร :
  043818138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2532
อีเมล์ :
  samchaischool2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:03:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามชัย


นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน