ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030642
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032024
รหัส Obec 6 หลัก :
  030642
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคูพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakhupattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   272   บ้านบ้านนาคู
ตำบล :
  นาคู
อำเภอ :
  นาคู
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-126939
โทรสาร :
  043-126939
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  NAKHU@HUNSA.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา


นายชูชัย ประทุมขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน