ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030643
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032025
รหัส Obec 6 หลัก :
  030643
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Borkaewphatepyanwisitpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหินลาด
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  นาคู
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043801018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/02/2535
อีเมล์ :
  byps@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:52:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา


นายเผดิมชัย ศรีโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน