ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030644
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  030644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนจานวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donchanwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  ดอนจาน
อำเภอ :
  ดอนจาน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-120599
โทรสาร :
  043120599
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/03/2525
อีเมล์ :
  donchan@dc.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟ้าแดดสูงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17:09:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม


นายนิคม วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน