ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030645
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  030645
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จำปาหลวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jumpalaungwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาจำปา
ตำบล :
  นาจำปา
อำเภอ :
  ดอนจาน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-801134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2537
อีเมล์ :
  JPW2539@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจำปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:38:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม


นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]