ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030646
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022020
รหัส Obec 6 หลัก :
  030646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฆ้องชัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khongchaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านฆ้องชัย
ตำบล :
  ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043131049
โทรสาร :
  043131049
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  khongchaischool163@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด-ฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฆ้องชัยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:57:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม


นางรติกรณ์ แสบงบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน