ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030648
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022022
รหัส Obec 6 หลัก :
  030648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรรัตนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TRIRUTWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนศิลาเลิง
ตำบล :
  โนนศิลาเลิง
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043131621
โทรสาร :
  043131621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  trwkschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาดฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:26:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม


นายมาโนช ภูคงกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน