ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสีนวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030207
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030207
รหัส Obec 6 หลัก :
  540581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสีนวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naseenuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาสีีนวล
ตำบล :
  หนองแปน
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2506
อีเมล์ :
  naseenaun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  232
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแปน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 20:53:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสีนวล


นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน