ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540020
รหัส Smis 8 หลัก :
  47010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANSAHARADBUMRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพานทอง
ตำบล :
  ขมิ้น
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042-161444
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/11/2442
อีเมล์ :
  wilai2507@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขมิ้นหนองลาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง


นายประสบชัย บุญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน