ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540044
รหัส Smis 8 หลัก :
  47010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  540044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksung(saharatbamrung)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกสูง
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  042-720114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  koksung_49@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  91
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 11:47:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)


นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน