ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสรศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540119
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030126
รหัส Obec 6 หลัก :
  540119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสรศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSORASRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสรศรี
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042794053
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อแก้วโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสรศรี


นายวีระพงษ์ นีไลย์นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน