ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540121
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  540121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnataosuksawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาเต่า
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  0933846232
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อแก้วโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:52:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)


นายสมรชัย สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน