ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำภูทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540123
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  540123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำภูทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOMPUTONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคำภูทอง
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702434
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  Komputong.kpt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:19:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำภูทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภูทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน