ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540124
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030122
รหัส Obec 6 หลัก :
  540124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangkaew-angkhumkor-umnuaywit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสร้างแก้ว
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042720059,0868546504
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:33:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์


นายเชษฐา แสนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน