ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540125
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  540125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านมาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOOMCHONBANMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านมาย
ตำบล :
  มาย
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042794981
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ม่วงมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:29:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย


นายปรัชวุฒิ คำผุย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน