ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540127
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030133
รหัส Obec 6 หลัก :
  540127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองบ่อ
ตำบล :
  มาย
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702437
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 กันยายน 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ


นายปรีชา คำภาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน