ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540128
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  540128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าผักใส่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAOPAKSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพนาสวรรค์
ตำบล :
  ห้วยหลัว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  0898419798
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  laopaksai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองกวั่งห้วยหลัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยหลัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:39:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่


นายสมเด็จ ขาวนาเข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน