ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540129
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  540129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงหม้อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGMOTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงหม้อทอง
ตำบล :
  ดงหม้อทองใต้
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  0862282367
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พ.ค. 2502
อีเมล์ :
  dongmorthongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทองใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11:09:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง


นายกัณต์ณพัฒน์ หมายมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน