ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540131
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  540131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขาวสง่าเจริญวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaw sa-nga garoenwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวังน้ำขาว
ตำบล :
  ดงหม้อทองใต้
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702441
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหม้อทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทองใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์


นายวรวุฒิ เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน