ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540132
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  540132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandansomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาสมบูรณ์
ตำบล :
  ดงหม้อทองใต้
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702442
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหม้อทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทองใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์


นายวิเศษ บุญสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน