ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540133
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  540133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphochai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพธิ์ชัย
ตำบล :
  หนองกวั่ง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองกวั่งห้วยหลัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกวั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:43:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย


นายพิมนต์ ศรีสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน