ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540134
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030135
รหัส Obec 6 หลัก :
  540134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbodeang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบ่อแดง
ตำบล :
  หนองกวั่ง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  0632728956
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกวั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 20:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อแดง


นายหรรษา เกียววงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน