ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540137
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  540137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khamlodpuen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคำลอดพื้น
ตำบล :
  หนองกวั่ง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองกวั่งห้วยหลัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกวั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น


นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน