ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540138
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030138
รหัส Obec 6 หลัก :
  540138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดูนนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nadoon Nadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาดูน
ตำบล :
  หนองกวั่ง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702448
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองกวั่งห้วยหลัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกวั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07:05:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี


นายกิตติศักดิ์ สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน