ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540140
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  540140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านห้วยหลัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOOMCHONBANHUAILUA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยหลัว
ตำบล :
  ห้วยหลัว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702450
โทรสาร :
  042702450
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  47030140@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองกวั่งห้วยหลัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยหลัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2562 เวลา 10:04:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว


นายชวลิต มินพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน