ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540141
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  540141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGAEKDONSAWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองแอก
ตำบล :
  ดงเหนือ
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  nongaekschool1234@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์


นายกริชเพชร คำโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน