ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจั้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540142
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  540142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำจั้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban numjun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านน้ำจั้น
ตำบล :
  ดงเหนือ
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042720105
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/09/2489
อีเมล์ :
  sangtong12@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำจั้น


นางสาวกาญจนา ทองล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจั้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน