ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลึมบอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540146
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  540146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลึมบอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlumbong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านลึมบอง
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042720821
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  songsak_com@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อแก้วโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลึมบอง


นายอภิรัฐ แสงลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลึมบอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน