ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540147
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  540147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามแยกพิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samyeakpitak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามแยกพิทักษ์ใต้
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อแก้วโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์


นายเสน่ห์ เหลือขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน