ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540148
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030109
รหัส Obec 6 หลัก :
  540148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAMYANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคำยาง
ตำบล :
  ดงเหนือ
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702489
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:58:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำยาง


นายอภัย ปังอุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน