ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540149
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  540149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongnure
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงเหนือ
ตำบล :
  ดงเหนือ
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042720107
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเหนือ


นายนิรันดร์ นันทะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน