ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540150
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  540150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแดงคำอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dondangkhum-or
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนแดง
ตำบล :
  ดงเหนือ
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042720106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/04/2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:50:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ


นางวิภารัตน์ สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน