ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาข่าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540152
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  540152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาข่าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakhawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาข่า
ตำบล :
  ดงหม้อทอง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052509
อีเมล์ :
  nakhawittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:35:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาข่าวิทยา


นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาข่าวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน