ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540153
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  540153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  ดงหม้อทอง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042726751
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหม้อทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลาด


นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน