ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540154
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  540154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองท่มท่ากระดัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongthomthagradan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่ากระดัน
ตำบล :
  ดงหม้อทอง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  nongthomthagradan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหม้อทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงหม้อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน


นายสมเดช สุขสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน