ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540245
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  540245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanwanonniwas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวานรนิวาส
ตำบล :
  วานรนิวาส
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042791206
โทรสาร :
  042791933
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2450
อีเมล์ :
  banwanon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองวานร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวานรนิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)


นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน