ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540248
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  540248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุวรรณคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suwanakhiree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านสุวรรณคีรี
ตำบล :
  วานรนิวาส
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042790626
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วานรนิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:09:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี


นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน