ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินเหิบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540251
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  540251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินเหิบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinherb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหินกอง
ตำบล :
  วานรนิวาส
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042756897
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  hinherb@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองวานร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วานรนิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14:56:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินเหิบ


นายวรวิทย์ บุญพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหิบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน