ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540253
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  540253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
ตำบล :
  วานรนิวาส
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042791928
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ธันวาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองวานร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วานรนิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10:55:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง


นายกิติชัย สมบัติดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน