ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540255
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  540255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขุ่นนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhunnakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองขุ่น
ตำบล :
  นาคำ
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  0800060599
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2498
อีเมล์ :
  amnat1960@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 04:39:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ


นายธนศักดิ์ สุวรรณเทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน