ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540259
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  540259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเจริญศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nonchareonsin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโนนเจริญศิลป์
ตำบล :
  หนองแวงใต้
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042720245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:59:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์


นายสุทธิพงค์ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน