ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540261
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030017
รหัส Obec 6 หลัก :
  540261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kunpoom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านขุนภูมิ
ตำบล :
  เดื่อศรีคันไชย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042166629
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดื่อศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดื่อศรีคันไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนภูมิ


นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน