ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540262
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  540262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยางคำ
ตำบล :
  เดื่อศรีคันไชย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042099291
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/05/2481
อีเมล์ :
  banyangkum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดื่อศรีคันไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:01:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางคำ


นายปฏิวัตร นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน