ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540263
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  540263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonpang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนแพง
ตำบล :
  เดื่อศรีคันไชย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042167092
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2483
อีเมล์ :
  nonpang19@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดื่อศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดื่อศรีคันไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน