ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540264
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  540264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  choomchonbanphotak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพธิ์ตาก
ตำบล :
  เดื่อศรีคันไชย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042702002
โทรสาร :
  042720002
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดื่อศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดื่อศรีคันไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23:05:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก


นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน