ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540265
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  540265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนขัวสูงสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONKHUASUNGSAWAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านขัวสูงสวรรค์
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042167090
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:16:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์


นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน