ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540266
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  540266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนอุดม
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2501
อีเมล์ :
  47030049@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:19:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดม


นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2